Ga naar hoofdinhoud
+31 (0) 499 366 366 info@bestcon.nl

VCA **

VCA is een programma waarin diverse branches in de industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Voor ons was het behalen van de twee sterren VCA een bewuste keuze. Veiligheid gaat immers verder dan alleen maar het afvinken van een checklistje. Het vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Safety Culture Ladder Trede 2

De Safety Culture Ladder (de Veiligheidsladder) is een methode om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De ladder kent vijf treden, van pathologisch (trede 1) tot vooruitstrevend (trede 5). Wij hebben ons SCL-gecertificeerd omdat we bewust aandacht willen hebben en houden voor het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Prestatieverklaring

Voor onze producten verstrekken we een prestatieverklaring.

BRL 5070

BRL5070 heeft betrekking op de milieu hygiënische eisen van prefab betonproducten die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren. Met het erkende certificaat op basis van BRL 5070, laten we zien dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan.

ISO 14001

ISO 14001 gaat over het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied (d.m.v. een milieumanagementsysteem). Het ISO 14001 certificaat is terecht een veel voorkomende eis in aanbestedingen bij bedrijven en overheid. Wij onderschrijven het belang van een krachtig milieubeleid en zijn er dan ook trots op ISO 14001-gecertificeerd te zijn.

VGMK beleidsverklaring 2023 2024

Binnen Bestcon zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Daarom hebben we een overkoepelend beleid vastgesteld.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 certificaat laten we zien dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we veel waarde hechten aan doorlopende verbetering.

Komo

Onze opdrachtgevers moeten kunnen rekenen op de zekerheid dat de door ons geleverde prefab bouwelementen van beton voldoen aan de gestelde eisen. Met het KOMO product certificaat BRL 2813 kunnen we deze zekerheid bieden en onze kwalitatieve prestaties aantonen.

BESTCON MPV

De Bestcon MPV140 en MPV160 massieve plaatvloer voor grondgebonden woningbouw is dé oplossing voor de hedendaagse uitdagingen met betrekking tot luchtdicht bouwen in combinatie met een volledige vrijheid in leidingwerk.

BESTCON 60

De BESTCON 60 massieve plaatvloer voor verdiepingsvloeren in appartementsgebouwen, hotels en utiliteitsgebouwen is dé oplossing voor veel constructieve, bouwfysische en installatie technische problemen.

Back To Top